ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ขอเชิญครู-บุคลากร และสมาชิกนารีนุกูลสมาคมทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์