การประชุมขออนุญาตจัดงานคืนสู่เหย้าครั้งที่ 16 ผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับสำนักงานจังหวัด โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน มีมติให้จัดงานได้ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19