ประชุมเตรียมมอบส่งงานของคณะกรรมการนารีนุกูลสมาคมชุมเดิมและชุดใหม่ 19 มกราคม 2564