ประชุม และปรึกษาหารือ เรื่องการจัดงานวัน "คืนสู่เหย้าชาวกรมท่า-ชมพู" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล วันที่ 12 มีนาคม 2564