ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี นายกนารีนุกูลสมาคม เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ รุ่น 121 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564