พิธีส่งมอบงานนารีนุกูลสมาคม ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนนารีนุกูล วันที่ 29 มกราคม 2564