ของแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนารีนุกูลสมาคม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพชร เตชะตานลท์ ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ คุณพองาม ปรีดาสันดิ์ ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษา ประจำคณะกรรมาธิการ การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา